Zapisz się na studia II stopnia

Zapraszamy!

1. Zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

2. Wypełnij i wyślij ankietę osobową online.

3. Skompletuj i dostarcz do Uczelni pozostałe wymagane dokumenty:

  • kopia (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości,
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły (w przypadku gdy w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej),
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia / II stopnia / jednolitych magisterskich (kopia, oryginał do wglądu) wraz z suplementem (kopia, oryginał do wglądu),
  • 2 fotografie (wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle),
  • fotografię w wersji elektronicznej (ZOBACZ WYMAGANIA),
  • kserokopię dowodu uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (oryginał do wglądu),
  • orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na obranym kierunku/specjalności studiów (dotyczy kierunku pielęgniarstwo I stopnia, kierunku ratownictwo medyczne).