Kształcenie specjalistyczne – NOWOŚĆ W Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie

Zapraszamy!

Jeśli chcesz

 • szybko zdobyć zawód (tylko 3 semestry) bo jesteś absolwentem liceum ogólnokształcącego
 • przekwalifikować się – bo jesteś absolwentem średnich szkół technicznych i nietechnicznych, 
 • podwyższyć swoje kompetencje i kwalifikacje i przygotować się do studiów.  

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniom, którzy nie zdali tegorocznego egzaminu maturalnego a chcą zadbać o swoją przyszłość wprowadzając do swojej oferty edukacyjnej kształcenie specjalistyczne. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować Dzięki kształceniu specjalistycznemu, absolwenci po trzech semestrach którzy posiadają świadectwo maturalne lub w trakcie nauki dostarczyli świadectwo maturalne będą mogli kontynuować naukę na studiach licencjackich czy inżynierskich już od II roku tych studiów.

Wypełnij ankietę i zapisz się na studia

Rekrutacja trwa do końca października!!!

 1. Dyplomowany specjalista logistyk
 2. Dyplomowany specjalista administracji
 3. Dyplomowany specjalista informatyk
 4. Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac
 5. Dyplomowany specjalista w zakresie kosmetologii stosowanej
 6. Dyplomowany specjalista rachunkowości
 7. Dyplomowany specjalista ekonomista
 8. Dyplomowany specjalista metod pomiarowych w geodezji

Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. W wielu krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego. To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego uzyskują również tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Kandydat musi posiadać:

 • ukończone technikum lub szkołę  policealną, albo  ukończoną  branżową  szkołę II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie lub
 • świadectwo dojrzałości

W chwili rekrutacji nie jest wymagana matura, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w trakcie trwania kształcenia absolwent otrzymuje świadectwo dyplomowanego specjalisty

Kształcenie specjalistyczne to nowoczesny model etapu edukacji składający się z krótkiego cyklu studiów pierwszego stopnia, rozwijających konkretny obszar umiejętności.

Kształcenie specjalistyczne dla osób z maturą i bez matury. Jest alternatywą dla szkół policealnych (potocznie zwanych studium) oznacza to:

 • wyższe kwalifikacje zawodowe
 • tylko 3 semestry w uczelni wyższej
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej
 • profil praktyczny
 • liczba ECTS: 90
 • tytuł zawodowy: specjalista dyplomowany
 • odpłatność: już od 250 zł miesięcznie w zależności od kierunku
 • opłata rekrutacyjna 100 zł

Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń.
Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.